Bình Giữ Nhiệt EMSA 48282 9719025 Isolierkanne SAMBA – Màu Hồng 1L

Thương hiệu:

Mã: 9719025 Danh mục:
1900.6774