Bình Giữ Nhiệt EMSA 48282 9719025 Isolierkanne SAMBA – Màu Hồng 1L

Thương hiệu: Model: 9719025