10.500.000  10.000.000 

  • Thể tích : 0,36 lít
  • Thời gian chạy: khoảng 90 phút
  • Thời gian sạc: 4-5 giờ
  • Điện áp pin: 14,4 volt
  • Màu sắc: trắng
  • Kích thước: 34 x 6 cm 
  • màu xanh lá cây: có thể sạc lại
  • Giao hàng: bao gồm bàn chải làm sạch, trạm sạc, pin lithium-ion