Máy Rửa Chén Bosch SPV66TX01E Series 6

25.800.000 

  • Dung lượng: 10 bộ bát đĩa Châu Âu

  • Lớp hiệu quả năng lượng: A +++ (trên thang điểm hiệu quả năng lượng từ A +++ đến D)
  • Tiêu thụ năng lượng 188 kwh / năm dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn với nước lạnh và mức tiêu thụ của các chế độ vận hành với mức tiêu thụ điện năng thấp. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế phụ thuộc vào loại sử dụng của thiết bị
  • Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50 ° C: 0,66 kWh
  • Tiêu thụ điện năng tắt / không tắt: 0,1 W / 0,1 W
  • Tiêu thụ nước 2660 lít / năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn. Tiêu thụ nước thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng thiết bị
  • Tiêu thụ nước trong chương trình Eco 50 ° C: 9,5 l

 

1900.6774